Een verdwenen stukje Velsen-Noord rond 1960. In het huis links woonden ooit de Palestinapioniers van Kibboets Beverwijk

Foto G. E. Terpstra. Collectie Noord-Hollands Archief

Foto omslag: Collectie Gerard Castricum. De locatie van de kibboets ligt onder de stip van de i.

Een landelijke uithoek bij Beverwijk herbergt aan het eind van de jaren dertig een plek waar het leven van alledag en het politieke wereldtoneel elkaar ontmoeten. Hier, in Kibboets Beverwijk, worden Joodse jongeren voorbereid op hun vertrek naar de nieuwe Joodse staat in Palestina op een moment dat het anti-semitisme als een dreigend monster door Europa waart.

Deze Palestina pioniers, van idealen vervuld, konden destijds nauwelijks vermoeden wat hen -noch in Europa, noch in Palestina- te wachten stond. Ze leefden hun jonge leven zoals jongeren doen, ongewis van hun eigen lot, werkend aan hun idealen.

 

Saskia Sluiter heeft bijna tachtig jaar later hun bijna verdwenen levens en lot in beeld gebracht.

 

In een onvoorstelbare zoektocht langs mensen, door archieven en op het internet is het haar gelukt een flard regionale geschiedenis te koppelen aan wat er in die dreigende wereld gaande was. Met wetenschappelijke precisie, de creativiteit van een kunstenaar en de zorgvuldigheid van een diep betrokkene, heeft zij het wel en wee van vrijwel alle bewoners van Kibboets Beverwijk een plaats gegeven in de lokale geschiedenis. Maar dat niet alleen: haar zoektocht reikte verder en bracht uiteindelijk ook aan het licht hoe het de meeste Beverwijkse pioniers van die tijd is vergaan.

Dat maakt Kibboets Beverwijk tot een onmisbare bijdrage aan de geschiedenis van deze jonge Joden in Nederland.

https://www.boekenbestellen.nl/boek/kibboets-beverwijk/33040

 

Een aantal Kibboetsbewoners.

Foto Juda Pinkhof. Collectie Ghetto Fighters House Museum Israel. De fotograaf was zelf  een van de Palestinapioniers. Hij kwam om in Auschwitz.

 Palestinapioniers in de sneeuw voor het huis aan de Gildenlaan 1 te Velsen-Noord. 

Foto Juda Pinkhof. Collectie Ghetto Fighters House Museum Israel. 

Wasdag op Gildenlaan 1, Velsen-Noord.

Foto Juda Pinkhof. Collectie Ghetto Fighters House Museum Israel. Juda Pinkhof kwam om in Auschwitz

Publicaties:

2010   Beek als bron: In Arcadia Een bundel met gedichten en foto’s naar aanleiding van de tentoonstelling Beek als Bron in Beverwijk, uitgave               Dubouc

2011   Park in beweging De gedaantewisseling van het Velsen-Noordse Wijkeroogpark in woord en beeld, uitgave Dubouc

2012   Duivenlogboek Een tortelduivennest boven de keukendeur in woord en beeld, uitgave Dubouc

2019   Kibboets Beverwijk: Palestinapioniers en Velsen-Noord en Beverwijk uitgave De Vrijstaat Roetz

2020   De Chemica: gas- en ijzeraarde in Beverwijk en Velsen-Noord Kennemer verleden Bulletin 44, uitgave HGMK. Een onderzoekje naar                  aanleiding van de grote hoeveelheid gasaarde die nog steeds in de grond ligt op voormalig terrein van papierfabriek Van Gelder in Velsen-             Noord

2021   Ploegen op de rotsen: de Dienst Bescherming Bevolking in Velsen en Beverwijk Kennemer verleden Bulletin 45, uitgave HGMK

2022   Kuntkes of Waluck? Hoe een knal op de Rotterdamse Coolsingel resoneerde in Velsen-Noord in Kennemer verleden Bulletin 47, uitgave               HGMK. De moordaanslag op een kopstuk van het Oekraïense verzetsleger in 1937 blijkt actueler dan gedacht...           

2022   Niet in Velsen! De overval op Velsen-Noord Kennemer verleden Bulletin 48, uitgave HGMK. Dit verhaal is de weerslag van een   

           onderzoek naar de geplande opslag van radioactief afval langs de oever van het Noordzeekanaal in Velsen-Noord, in 1982. Hiervoor                     sprak ik onder andere met Pieter Winsemius, die me over zijn aandeel in deze geschiedenis vertelde 

 

Ik werk nu aan de De Staalwoestijn: een geschiedenis in vogelvlucht van het gebied waar nu Tata Steel IJmuiden staat, met zijn omgeving. Het verhaal volgt de gedaantewisseling van het deels ongerepte duin naar een zwaar vervuild industriegebied. Het komt steeds dichterbij: verleden wordt gisteren, gisteren wordt vandaag en vandaag geeft uitzicht op de toekomst. Hoe zal die eruitzien? De Staalwoestijn komt najaar 2023 uit bij uitgeverij Noordboek: https://noordboek.nl/boek/de-staalwoestijn/

          

Recensies en/of besprekingen: 

2019  Jan Butter Opstapje voor emigranten naar Palestina Noordhollands Dagblad, 1 oktober 

2020   Michaja Langelaan Palestina-pioniers in de IJmond Argus, 4 februari

2021   Koen van Eijk Opkomst en ondergang van de BB Noordhollands Dagblad en Haarlems Dagblad digitaal, 8 mei